ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ!

ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” повідомляє, що у відповідності до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, наданого ПАТ „Національний депозитарій України”, складеного станом на 12.04.2018р., загальна кількість акцій Товариства складає 107 шт.,загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 107  шт.