Послуги

ЕСКО є всесвітньо відомим типом інжиніринго-консалтингових компаній, які поєднують різноманітні послуги. Роль «ЕСКО-РІВНЕ» полягає в розробці, впровадженні та фінансуванні всіх необхідних та економічно вигідних інвестицій в промисловых, муніципальних, соціально-культурних будівлях, мережах централізованого теплопостачання та інших об’єктах енергоспоживання шляхом виконання ДЕП (договорів енергоефективного підряду) або інших відповідних контрактних угод. Метою цих заходів є зменшення споживання енергії об’єктом замовника, зниження вартості експлуатації та ремонту устаткування і повернення інвестицій за рахунок фактично отриманої економії.

При необхідності ЕСКО  надає весь спектр послуг, пов’язаних з  реалізацією енергозберігаючих проектів і підвищенням енергоефективності об’єктів:

  • Енергетичне обстеження;
  • Розробка пропозицій з енергозбереження;
  • Розробка всієї закупівельної процедури (комерційна частина, контракти на поставку, технічні вимоги);
  • Закупівля усього необхідного обладнання та послуг;
  • Контроль виконання підрядником усіх робіт під час монтажу та установки;
  • Моніторинг та верифікація виконання контракту;
  • Гарантоване отримання клієнтом енергозбереження після завершення робіт

Енергоаудит (енергетичне обстеження)

На сьогоднішній день енергозбереження є невід’ємною складовою державної політики України, тому одним із основних напрямів удосконалення системи енергозабезпечення має стати підвищення ефективності використання палива та енергії. Одним з перших кроків на шляху ефективного контролю витрат енергії та впровадження енергозберігаючих заходів є енергетичний аудит.

            Компанія «ЕСКО-РІВНЕ» пропонує весь спектр послуг в області енергетичного обстеження бюджетних, комунальних, промислових та інших об’єктів, що дозволить  виявити оптимальні шляхи економії ресурсів, визначити пріоритетні енергозберігаючі заходи та розробити перспективиу енергозбереження підприємства (установи) в цілому з урахуванням плану розвитку.

Енергетичний аудит складається з:
• Детального вивчення даних про використання енергії (як за отриманими даними по об’єкту, так і на основні інструментальних вимірів);
• Визначення балансів виробництва , споживання і розподілу енергії;
• Виявлення нераціональних втрат;
• Виявлення потенціалу енергозбереження;
• Розробки енергозберігаючих заходів з визначенням ефекту при їх впровадженні.

Енергетичний аудит дозволяє:
• Виявити оптимальні шляхи економії енергоресурсів
• Визначити пріоритетні енергозберігаючі заходи та розробити перспективу енергозбереження підприємства в цілому з урахуванням плану розвитку.

Удосконалена внутрішня структура товариства та його висококваліфіковані працівники забезпечать індивідуальний підхід до кожного клієнта.

          При наявності Вашої зацікавленості в енергозбережненні, наші фахівці готові провести якісне обстеження об’єктів, які Ви бажаєте модернізувати або реконструювати, та запропонувати комплексні рішення з визначенням ефективності об’єкту та з пропозиціями оптимальних шляхів до їхнього скорочення.