Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів