ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ!

     ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” (надалі – “Товариство”) повідомляє, що у відповідності до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, наданого ПАТ „Національний депозитарій України”, складаного станом на 01.10.2019р., загальна кількість акцій Товариства складає 107 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 107 штук.