Структура тарифу на теплову енергію ПрАТ “ЕСКО-РІВНЕ”. Для потреб населення, установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету та інших суб’єктів господарювання.

Для потреб населення. (Без ПДВ)

Найменування показників Тариф на теплову енергію В тому числі
виробництво постачання
тис. грн грн/Гкал тис. грн грн/Гкал тис. грн грн/Гкал
на рік на рік на рік
1 Виробнича собівартість, у т.ч. 315,10 1312,91 307,67 1281,93 7,43 30,94
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч. 186,96 778,99 186,96 778,99 0,00 0,00
1.1.1 витрати на паливо (природний газ) 174,87 728,62 174,87 728,62 - -
1.1.2 витрати на електроенергію 11,89 49,52 11,89 49,52 - -
1.1.3 вода для технологічних потреб 0,15 0,63 0,15 0,63 - -
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,05 0,22 0,05 0,22 - -
1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 74,97 312,36 69,07 287,81 5,89 24,55
1.3 Інші прямі витрати, у т.ч. 13,72 57,17 13,60 56,68 0,12 0,49
1.3.1 амортизаційні відрахування 12,72 52,98 12,72 52,98 - 0,00
1.3.2 інші прямі витрати 1,01 4,19 0,89 3,70 0,12 0,49
1.4 Загальновиробничі витрати, у т.ч. 39,46 164,40 38,04 158,48 1,42 5,91
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 31,70 132,07 30,56 127,31 1,14 4,75
1.4.2 інші витрати 7,76 32,33 7,48 31,17 0,28 1,16
2 Адміністративні витрати, у т.ч. 35,16 146,50 33,90 141,23 1,27 5,27
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 29,72 123,82 28,65 119,36 1,07 4,45
2.2 інші витрати 5,44 22,68 5,25 21,87 0,20 0,82
3 Витрати на збут - - - - - -
4 Інші операційні витрати - - - - - -
5 Фінансові витрати - - - - - -
6 Повна собівартість 350,26 1459,41 341,57 1423,16 8,69 36,21
7 Розрахунковий прибуток 0,29 - 0,29 - -
8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 350,55 1460,63 341,86 1424,42 8,69 36,21
9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал - 1460,63 - 1424,42 - 36,21
10 Обсяг реалізації теплової енергії споживачам,тис. Гкал 0,24 - 0,24 - 0,24 -
11 Рівень рентабельності,% - - - - - -

Для потреб установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету. (Без ПДВ)

Найменування показників Тариф на теплову енергію В тому числі
виробництво постачання
тис. грн грн/Гкал тис. грн грн/Гкал тис. грн грн/Гкал
на рік на рік на рік
1 Виробнича собівартість, у т.ч. 14495,00 1342,38 13970,04 1293,76 524,96 36,50
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч. 8411,51 778,99 8411,51 778,99 0,00 0,00
1.1.1 витрати на паливо (природний газ) 7867,62 728,62 7867,62 728,62 - -
1.1.2 витрати на електроенергію 534,71 49,52 534,71 49,52 - -
1.1.3 вода для технологічних потреб 6,84 0,63 6,84 0,63 - -
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 2,34 0,22 2,34 0,22 - -
1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 3557,77 329,48 3107,74 287,81 450,04 41,68
1.3 Інші прямі витрати, у т.ч. 734,18 67,99 723,66 67,02 10,53 0,97
1.3.1 амортизаційні відрахування 572,09 52,98 572,09 52,98 - 0,00
1.3.2 інші прямі витрати 162,09 15,01 151,57 14,04 10,53 0,97
1.4 Загальновиробничі витрати, у т.ч. 1791,54 165,91 1727,13 159,95 64,40 5,96
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 1436,69 133,05 1385,04 128,27 51,65 4,78
1.4.2 інші витрати 354,85 32,86 342,09 31,68 12,76 1,18
2 Адміністративні витрати, у т.ч. 1828,27 169,32 1762,54 163,23 65,72 6,09
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 1538,34 142,46 1483,03 137,34 55,30 5,12
2.2 інші витрати 289,93 26,85 279,51 25,89 10,42 0,97
3 Витрати на збут - - , - - -
4 Інші операційні витрати - - - - - -
5 Фінансові витрати - - - - - -
6 Повна собівартість 16323,26 1511,69 15732,58 1456,99 590,69 54,70
7 Розрахунковий прибуток - - - - -
8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 16323,26 1511,69 15732,58 1456,99 590,69 54,70
9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал - 1511,69 - 1456,99 - 54,70
10 Обсяг реалізації теплової енергії споживачам,тис. Гкал 10,798 - 10,798 - 10,798 -
11 Рівень рентабельності,% - - - - - -

Для потреб інших суб’єктів господарювання. (Без ПДВ)

Найменування показників Тариф на теплову енергію В тому числі
виробництво постачання
тис. грн грн/Гкал тис. грн грн/Гкал тис. грн грн/Гкал
на рік на рік на рік
1 Виробнича собівартість, у т.ч. 27,97 1332,02 26,95 1283,43 1,02 48,62
1.1 Прямі матеріальні витрати, у т.ч. 16,36 779,00 16,36 778,99 0,00 0,00
1.1.1 витрати на паливо (природний газ) 15,30 728,62 15,30 728,62 - -
1.1.2 витрати на електроенергію 1,04 49,53 1,04 49,52 - -
1.1.3 вода для технологічних потреб 0,01 0,63 0,01 0,62 - -
1.1.4 матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,01 0,23 0,01 0,24 - -
1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 6,92 179,63 6,04 287,81 0,88 41,67
1.3 Інші прямі витрати, у т.ч. 1,21 64,60 1,19 56,71 0,02 0,98
1.3.1 амортизаційні відрахування 1,11 53,00 1,11 53,00 - 0,00
1.3.2 інші прямі витрати 0,10 11,24 0,08 3,71 0,02 0,98
1.4 Загальновиробничі витрати, у т.ч. 3,48 165,88 3,36 159,95 0,13 5,95
1.4.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 2,79 130,69 2,69 128,29 0,10 4,76
1.4.2 інші витрати 0,69 32,86 0,67 31,67 0,03 1,19
2 Адміністративні витрати, у т.ч. 3,56 169,29 3,43 163,24 0,13 6,05
2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 2,99 142,43 2,88 137,33 0,11 5,10
2.2 інші витрати 0,56 26,86 0,54 25,90 0,02 0,96
3 Витрати на збут - - - - - -
4 Інші операційні витрати - - - - - -
5 Фінансові витрати - - - - - -
6 Повна собівартість 31,53 1501,32 30,38 1446,66 1,15 54,62
7 Розрахунковий прибуток 0,03 0,03 - - -
8 Вартість теплової енергії за відповідним тарифом 31,56 1502,72 30,41 1448,10 1,15 54,62
9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал - 1502,72 - 1448,10 - 54,62
10 Обсяг реалізації теплової енергії споживачам,тис. Гкал 0,021 - 0,021 - 0,021 -
11 Рівень рентабельності,% - - - - - -