Перш ніж щось заощаджувати потрібно знати, що і в яких кількостях споживаєш

       На сьогоднішній день вже не можна обійтися без електричного світла, теплих батарей у квартирі, та багатьох інших послуг, що створюють наш звичний комфорт. Ми звикли до благ цивілізації, на які необхідно все більші й більші обсяги енергетичних ресурсів.

Відносна доступність електроенергії, тепла, холодної та гарячої води створюють уявлення багатьох людей про те, що ці блага з’являються самі собою й вони ніколи не вичерпають себе. Навіщо їх заощаджувати, якщо кожний ними забезпечений у достатній кількості і за доступну ціну? Але такий світогляд дуже швидко приведе до негативних наслідків, адже основні ресурси, що використовуються при виробництві енергії є непоновлюваними. Відсутність розумного підходу до використання енергії дуже швидко приведе до того, що вона стане менш доступною й більш дорогою.

Як же не погіршуючи рівень комфорту оптимізувати споживання енергії, заощаджуючи при цьому корисні копалини й природні ресурси?

Актуальними проблемами сьогодення є: формування державної політики у сфері енергоефективності, здійснення технологічної модернізації секторів економіки на принципах енергоефективності та інноваційного оновлення, впровадження сучасних систем енергоменеджменту і комплексного керування енерговикористанням, що дозволить також зробити важливий внесок і у вирішенні глобальних проблем екології.

 В липні 2012 року, наше місто стало учасником Угоди Мерів, – загально- європейської ініціативи з підвищення енергоефективності міського господарства та зменшення викидів вуглекислого газу (СО2), ініційованої Європейською Комісією 15 січня 2009 року. На виконання цієї Угоди та протокольного доручення, даного під час 2-го пленарного засідання 23 сесії Рівненської міської ради 13.12.2012 р., на базі ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” створено відділ енергоменеджменту, основними завданнями якого є налагодження в місті системи управління споживанням енергетичних ресурсів, здійснення щоденного моніторингу використання енергоносіїв в бюджетних установах міста, популяризація енергозбереження, розроблення та забезпечення реалізації програм дострокової Стратегії сталого енергетичного розвитку.

На виконання відповідних розпоряджень міського голови, енергоменеджерами ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” систематизовано та опрацьовано інформацію стосовно технічних характеристик будівель бюджетної сфери міста та проведено аналіз оснащення їх приладами обліку.

Для здійснення щоденного моніторингу споживання енергоносіїв, придбана програма  „Енергобаланс”, яка покликана автоматизувати процедуру подачі та аналізу споживання енергоносіїв в усіх закладах бюджетної сфери та їх об’єктах. Цей захід надасть основи для запровадження раціонального використання енергоносіїв та розробці і дотриманні обгрунтованих та прозорих лімітів на паливно-енергетичні ресурси бюджетними установами міста.

Прозорість у використанні ПЕР надає можливості у здійсненні оцінки об’єктів з точки зору енергетичної ефективності та визначення пріоритетності впровадження енергозберігаючих заходів, які при цьому дадуть максимально можливий ефект та швидке повернення капіталовкладень за рахунок економії енергоресурсів.

Крім того, щоденний моніторинг споживання енергоносіїв є швидким інструментом для скорочення видатків бюджетних установ на придбання енергетичних ресурсів.

За дорученням міського голови, управлінням економіки міста, ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” та розробником програми енергомоніторингу  „Енергобаланс”, в листопаді цього року проведено навчання з працівниками бюджетних установ, відповідальних за збір і подання відділу енергоменеджменту щоденної інформації про споживання енергоносіїв. Енергоменеджерами ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” внесено в програму „Енергобаланс”  вихідні дані щодо технічних характеристик будівель бюджетних установ для проведення в подальшому необхідного аналізу споживання ПЕР.

З 01.12.2014 року  бюджетні установи щодня фіксують показники лічильників з наступним внесенням інформації в спеціальну програму, яка розміщена на сайті ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ”, а працівники відділу енергоменеджменту здійснюють аналіз ефективності обсягів споживання енергоносіїв в розрізі кожного об’єкта та інформують про це управління економіки міста для прийняття останнім відповідних рішень з цих питань.