До уваги споживачів, які мають пільги на оплату житлово-комунальних послуг!

Звертаємо увагу на зміну порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ!

     ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” (надалі – “Товариство”) повідомляє, що у відповідності до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, наданого ПАТ „Національний депозитарій України”, складаного станом на 01.10.2019р., загальна кількість акцій Товариства складає 107 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 107 штук.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення.doc
Повідомлення про проведення.doc.p7s

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ!

ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” (надалі – Товариство”) повідомляє, що у відповідності до Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, наданого ПАТ „Національний депозитарій України”, складаного станом на 16.04.2019р., загальна кількість акцій Товариства складає 107 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 107 штук.

Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів

Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів

Заява про наміри

У зв’язку зі зміною ціни на електричну енергію, ростом ціни на водопостачання, ростом мінімального прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 01.07.2018р., відповідно від якого розраховуються тарифні ставки та оклади працівників, ростом мінімальної заробітної плати з 01.01.2018р., а відповідно і зміною вартості інших складових, ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” повідомляє про намір переглянути структуру тарифу на теплову енергію у повному обсязі.

ПОВІДОМЛЕННЯ ДЛЯ АКЦІОНЕРІВ!

ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” повідомляє, що у відповідності до Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, наданого ПАТ „Національний депозитарій України”, складеного станом на 12.04.2018р., загальна кількість акцій Товариства складає 107 шт.,загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 107  шт.

Повідомлення про проведення чергових річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство „ЕСКО-РІВНЕ” (надалі – „Товариство”), місцезнаходження якого: індекс 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, повідомляє про скликання чергових річних Загальних зборів акціонерів 18 квітня 2018р. о 14.30 год., місце проведення зборів: 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, 1 поверх, кабінет Голови правління. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових річних загальних зборах акціонерів – 12.04.2018р. о 14.30год. Реєстрація учасників зборів відбудеться 18 квітня 2018р. з 14.00год. до 14.30год.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного чергових річних загальних зборів акціонерів Товариства:

 

Заява про наміри

У зв’язку із підвищенням з 1 квітня  2017 року ціни на природний газ на 60 відсотків підприємствам комунальної теплоенергетики для виробництва теплової енергії для потреб установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету та інших суб’єктів господарювання , ПрАТ «ЕСКО-РІВНЕ» повідомляє про наміри відкоригувати в сторону збільшення на 36,3 відсотка тариф на теплову енергію для потреб установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету та на 9,1 відсотки інших суб’єктів господарювання, встановлений рішенням Рівненського міськвиконкому від 17.01.2017р. №4.

А саме, плановий економічно обґрунтований тариф на теплову енергію для потреб установ і організацій, що фінансуються з міського бюджету та інших суб’єктів господарювання складатиме 1828,32 грн. за 1 Гкал. (з ПДВ), а інших суб’єктів господарювання 1836,92 грн.  за 1 Гкал. (з ПДВ).

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство „ЕСКО-РІВНЕ” (Код ЄДРПОУ 32744984, індекс 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул.Буковинська, 3) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів 20 квітня 2017р. о 10.30 год., місце проведення зборів: 33027, Рівненська область, м.Рівне, вул.Буковинська, 3, 1 поверх, кабінет голови правління. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів – 13.04.2017 р. о 10.30 год. Реєстрація учасників зборів відбудеться 20 квітня 2017 р. з 10.00 год. до 10.30 год. з наступним проектом Порядку денного:

 1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови зборів, секретаря чергових загальних  зборів акціонерів.
 3. Звіт Голови правління про господарську діяльність ПрАТ „ЕСКО-РІВНЕ” у 2016 році та затвердження результатів господарської діяльності товариства за рік. Затвердження балансу товариства за 2016 рік.
 4.  Про розподіл прибутку за 2016 рік.
 5.  Про виплату дивідендів за 2016 рік.